Veikals: Brīvības gatve 244 , Rīga +371 25 666 123, P-Pk: 10 - 19, S: 9 - 15.

Reģistrācijas noteikumi

Reģistrācijas noteikumi:

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) ir distances līgums starp SIA „AGRALI” un reģistrēto lietotāju - pircēju (turpmāk tekstā – klients). Reģistrējoties www.4speed.lv, klients apstiprina, ka piekrīt šiem noteikumiem (t.sk. zemāk ietvertajiem vispārējiem līguma noteikumiem, kas turpmāk tekstā tiek saukti arī par līgumu). Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem, pirms tiek veikta reģistrācija un preču iegāde no www.4speed.lv.
Līgums stājas spēkā katru reizi, kad klients mājaslapā www.4speed.lv iegādājas preci.

Vispārējā līguma noteikumos lietoto terminu nozīmes:

 • Prece - SIA „AGRALI” mājaslapā www.4speed.lv piedāvātā prece.
 • 4speed.lv konts - mājaslapā norādītais SIA „AGRALI” bankas konts.
 • 4speed.lv - SIA „AGRALI” (40003798858), struktūrvienība Brīvības gatve 244, Rīga, LV1039, e-pasta adrese – 4speedlv@gmail.com
 • Līgums starp SIA „AGRALI” un klientu - noslēgtais pirkuma līgums par 4speed.lv Preces iegādi, kas tiek noslēgts šajos noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā.
 • Klienta konts - uz klienta vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, no kura tiek veikta pirkuma samaksa pārskaitījuma veidā. Klients ir tiesīgs veikt pirkuma apmaksu arī skaidrā naudā, ierodoties SIA „AGRALI” adresē vai veicot pārskaitījumu par SIA „AGRALI” piestādītu rēķinu.
 • Klients - rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz līgumu kā pircējs.
 • Mājaslapa – 4speed.lv interneta veikals ar adresi www.4speed.lv, kurā elektroniski reģistrējoties klients piekrīt šiem noteikumiem.
 • Parole - klienta reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un/vai burtu kombinācija, ar kuras palīdzību klients apliecina savu identitāti un kuru klients apņemas saglabāt, neizpaust un nenodot nevienai trešajai personai.
 • Pārdevējs – Preces pārdevējs www.4speed.lv, no kura klients saņem preci.
 • Pirkuma maksa - Mājaslapā norādītās preces pirkuma maksa, ko klients samaksā SIA „AGRALI” par iegādāto preci.
 • Puses - Klients un SIA „Agrali” kopā.
 • Trešā persona - jebkura persona, kura nav viena no līguma pusēm.

 APMAKSAS VEIDI UN KĀRTĪBA

 1. Klients priekšapmaksas veidā veic pirkuma apmaksu – pārskaitot naudas līdzekļus pirkuma summas apmērā, izmantojot maksājumu karti, veicot pārskaitījumu uz SIA "AGRALI" bankas kontu, izmantojot PayPal, kā arī uz vietas veikalā saņemot preci klātienē.
 2. Klients saņem preci tā norādītajā piegādes adresē vai SIA "AGRALI" adresē pēc pirkuma apmaksas 2-3 darba dienu laikā.
 3. Veicot preces rezervāciju www.4speed.lv ar iespēju to izņemt un apmaksāt veikala adresē, prece ir jāizņem 48h laikā, pretējā gadījumā rezervācija tiek atcelta.
 4. Pirkumu iespējams apmaksāt ar bankas pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina.
 5. Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, pirms veicat reģistrāciju un / vai preču iegādi 4speedlv@gmail.com

 PIEGĀDES NOTEIKUMI

 • Piegāde katrai precei tiek veikta www.4speed.lv norādītajā termiņā un klienta norādītajā adresē, ja vien ir veikta apmaksa par izvēlēto preci.
 • Piegādes maksa ir atkarīga no preces svara, izmēriem un piegādes attāluma.
 • Piegādi nodrošina kurjera dienesti, kas ir www.4speed.lv sadarbības partneri.
 • Klientam ir iespēja preci izņemt pašam SIA „AGRALI” 4speed veikalā, Brīvības gatve 244, Rīga, LV1039, par ko maksa netiek piemērota. Ja vēlaties preci saņemt pats, apmaksu var veikt iepriekš, izmantojot maksājumu karti, veicot pārskaitījumu uz SIA "AGRALI" bankas kontu vai PayPal, kā arī uz vietas veikalā. Veicot preces rezervāciju 4speed.lv mājaslapā ar iespēju to izņemt un apmaksāt veikala adresē, prece ir jāizņem 48h laikā, pretējā gadījumā rezervācija tiek atcelta.
 • Klientam ir svarīgi uzrādīt precīzu kontaktinformāciju un piegādes adresi, lai preces piegāde neaizkavētos un piegādes brīdī ar klientu varētu sazināties.
 • Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar SIA "AGRALI", lai noskaidrotu visus jautājumus, kas saistīti ar piegādi un servisu. E-pasta adrese – 4speedlv@gmail.com
 • Prece tiek piegādāta Latvijas robežās.

 PREČU ATGRIEŠANA

 1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no preces iegādes 14 dienu laikā no preces iegādes dienas, ja prece šo 14 dienu laikā nav izmantota. Lai izmantotu preces atteikuma tiesības, klientam prece jāatgriež SIA "Agrali" 4speed veikala adresē (Brīvības gatve 244, Rīga, LV1039) - atvedot preci personīgi vai izmantojot kurjera pakalpojumus. Pēc preces atgriešanas SIA "Agrali" nekavējoties izmaksā klientam attiecīgos naudas līdzekļus izmantojot bankas pārskaitījumu. 
 2. Atteikuma tiesības nav iespējams pilnībā vai daļēji izmantot:
  • ja iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma;
  • ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes; šādā gadījumā piegādātājam ir tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no preces iegādes cenas.
  • ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp klientu un piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā.
 3. Klients, izmantojot šo noteikumu 1.punktā minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības un kvalitātes nesamazināšanos, kā arī par tādu preces uzglabāšanu un transportēšanu, kas nav pasliktinājusi preces kvalitāti.
 4. Ja Klients izmanto atteikuma tiesības un atteikums nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad klienta pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nogādāšanu pārdevējam un bankas savstarpējo norēķinu izdevumus.
 5. Pārdevējam ir pienākums bez liekas kavēšanās atmaksāt klientam pirkuma maksu, ja atteikums no preces izdarīts šo noteikumu 1.punktā minētajā termiņā un nepastāv šo noteikumu 2. un 4. punktos noteiktie šķēršļi pirkuma maksas pilnai vai daļējai atgriešanai.

 PERSONAS DATU APSTRĀDE UN DROŠĪBA

   Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Datu pārsūtīšanas gaita globākā tīmekļa vidē tiek organizēta atbilstoši SSL protokola prasībām.

   Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas mājaslapā laikā sniegtie personas dati tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās E-veikala sistēmai. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei, tiks glabāti visu  garantijas laiku, bet ne mazāk kā divus gadus kopš preču piegādes. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās mājaslapai. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti.

Ja Jums ir kādas neskaidrības attiecībā uz šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, pirms veicat reģistrāciju un / vai preču iegādi www.4speed.lv.

 

 

 

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. by clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off trough cookies. learn more, including, about avalible controls: Cookies Policy.